Điều hòa âm trần nối ống gió

QUẠT CẮT GIÓ

QUẠT THÔNG GIÓ

ảnh công trình